Usługi konfiguracyjne

Udzielam specjalistycznej pomocy w zakresie

. optymalizacji sprzętu komputerowego,
. instalacji/reinstalacji sterowników,
. analizy  rejestrów systemowych,

. instalacji oprogramowania 
(w tym oprogramowania antywirusowego),

. aktualizacji oprogramowania 
(w tym oprogramowania antywirusowego),

. wykonania innych uzgodnionych wcześniej zadań.

Każda rozpoczęta godzina pracy to koszt 56 zł brutto.