Polecenia systemowe MS Windows

sfc /scanoow

Skanowanie/naprawa rejestru systemowego. Po wywołaniu konsoli w trybie administratora.

Naprawianie uszkodzonych lub dodawanie brakujących plików systemowych za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych