Bezpieczeństwo

Na poziom bezpieczeństwa użytkownika technologii informacyjnej czy technologii informatycznej ma wpływ szereg czynników. 

Między innymi:odpowiedzialne zachowania użytkownika,używanie legalnego i zaktualizowanego oprogramowania, dbanie o właściwe światło przy pracy, postawę, odpowiedni rozkład - czasu pracy i odpoczynku, (...),