Pięć aforyzmów o pracy

Praca rodzi wesele, a doskonali cnotę. | Seneka Młodszy
Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. | Pierre Joseph Proudhon
Jaka robota, taka zapłata. | Mikołaj Rey
Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. | Wincenty Ignacy Markiewicz
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. | Bolesław Prus